Sef de lucrari Dr. Catalin Gabriel Manole – Medic Specialist

Sef de lucrari Dr. Catalin Gabriel Manole

Sef de lucrari Dr. Catalin Gabriel Manole - Medic Specialist

Specialitatea - Dermato-venerologie

Experienta Profesionala

 • 2007 – prezent PREPARATOR UNIVERSITAR / ASISTENT UNIVERSITAR / ȘEF LUCRĂRI Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
  • 2007 – 2012 – Disciplina Biologie Celulară Moleculară și Histologie (Preparator Universitar)
  • 2012 – 2017 – Disciplina Biologie Celulară Moleculară și Histologie (Asistent Universitar)
  • 2017 – prezent – Disciplina Biologie Celulară Moleculară și Histologie (Șef Lucrări)
 • 2005 – prezent ASISTENT DE CERCETARE – MEDIC / CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD III Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, București, Romania.
  • 2005 – 2016 – Laboratorul de Medicină Moleculară (Asistent de cercetare – Medic)
  • 2016 – prezent – Laboratorul Biobază (Cercetător Științific grad III)

Educatie si formare

 • 2013 – 2016 MEDIC SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIE Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
 • 2014 – 2015 STUDII POSTDOCTORALE Institutul Național de Patologie „Victor Babeș”, București, România
 • 2007 – 2012 MEDIC SPECIALIST GENETICĂ MEDICALĂ Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
 • 2008 – 2012 Doctor in Medicina Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
 • 2008 – 2009 MASTER ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE Academia de Științe Economice, București, România
 • 1994 – 2000 Doctor – Medic (profil: Medicină Generală) Facultatea de Medicină Generală, Universitatea „Ovidius”, Constanța, România
 • 1994 – 2000 Bacalaureat (profil: Informatică) Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța, România

Abilitati de comunicare

Foarte bună și eficientă capacitate de comunicare dobândită atât în urma a mai mult de un deceniu de activitate didactică neîntreruptă în cadrul Universității de Medicina și Farmacie „Carol Davila”, dar și secundar participării ca speaker-invitat la numeroase manifestări științifice pe plan național și internațional și a participării la cursuri destinate dezvoltării comunicării, prilejuite de programul de studii postdoctorale la care am participat.

Abilități organizaționale/manageriale

Bună capacitate organizațională. Participare activă in organizarea de evenimente media și științifice, naționale și internaționale

Competențe dobândite la locul de munca

Participare periodică la cursuri si workshop-uri care au ca tematica medicina celulară și moleculară. Participare periodică la prezentări și cursuri organizate în cadrul Institutului Național de Patologie „Victor Babeș” București, susținute de medici si cercetători români/străini cu amplă vizibilitate internațională, care au ca temă cele mai recente cele mai noi si inovative metode de diagnostic, implicațiile terapeutice ale noilor ținte moleculare, medicina translațională, medicina regenerativă și medicina de precizie. Abilitatea de redactare de lucrări științifice cu grad ridicat de impact științific. Conștiințe în realizarea de culturi celulare pentru diverse populații celulare (celule interstițiale, celule epiteliale) și de analiză flow-citometrică. Realizarea de modele experimentale in vivo Realizarea unor tehnici experimentale de microchirurgie cardiacă si mediastinală si de transplant celular de celule stem cardiace si celule interstițiale pe cord patologic Tehnici ce investigare ecocardiografica experimentală Deprinderea diferitelor tehnici de microscopie optică și microscopie electronică; interpretarea rezultatelor microscopice de imunohistochimie, imunofluorescență, microscopie confocală, microscopie electronică de transmisie, microscopie electronica cu tomografie.

Informatii suplimentare

 • Publicaţii:
  • 14 articole în reviste indexate ISI
  • 2 articole în reviste indexate BDI
  • 1 capitol de carte (editura națională – Editura Medicală)
  • 1 capitol de carte (editura internațională – Springer)
 • Comunicări: Numeroase prezentări orale și postere la manifestări științifice naționale și internaționale
 • Proiecte: 11 proiecte de cercetare naționale si internaționale (director al unui proiect național de cercetare)
 • Conferințe: Participant la manifestări științifice naționale și internaționale
 • Distincții: 7 distincții naționale / internaționale
 • Membru în organizații profesionale:
  • Membru al Colegiului Medicilor al Municipiului București (CMB)
  • Membru al Societății Române de Dermatologie (SRD)
  • Membru al Societății Române de Genetică Medicală (SRGM; 2014)
  • Membru al Asociației Române pentru Știința Animalelor de Laborator (ARSAL)
 • Citări ISI : peste 1000 citări; Indice Hirsch: 13

Participare in proiecte nationale de cercetare dezvoltare

 • PN-II-RU-TE-2014-4-1811 (01/10/2015 – 31/11/2017) – „Telocitele si celulele stem – o terapie promițătoare pentru insuficiența cardiacă”- DIRECTOR DE PROIECT
 • PNII-30/CP/II/14.09.2007 – „Creșterea eficienței și eficacității pregătirii și managementul proiectelor de cercetare și dezvoltare în domeniul patologiei si științelor biomedicale”- PARTICIPANT
 • CEEX 111/2006 – „Promovare și integrarea cercetărilor românești în domeniul noilor ținte moleculare în terapiile oncologice, în spațiul științific european„- PARTICIPANT
 • CEEX 64/2006 – „Expresia caveolinelor 1, 2 și 3 în cancerele pancreatice, ținte moleculare in diagnostic si terapie”- PARTICIPANT
 • PN 06.26.01.01 – „Evaluarea distribuției celulelor interstițiale de tip Cajal la nivelul sistemului nervos central și periferic”- PARTICIPANT
 • CEEX 112/2006 – „Identificarea, caracterizarea și cartografierea distribuției celulelor interstițiale de tip CAJAL în aparatul cardiovascular”- PARTICIPANT
 • PN 06.26-02.23 – „Expresia proteinelor specifice celulelor Cajal în structuri vasculare ale sistemului nervos”- PARTICIPANT
 • UEFISCDI IDEI- PN-II-ID-PCE-2011-3-0134 (2012-2016) – „Telocitele în regenerarea cardiacă (NEWHEART)”- PARTICIPANT
 • PN-16.22.02.03 (2016-2017) – „Studiul capacitații regenerative a glandelor salivare” – PARTICIPANT

Participare in proiecte europene de cercetare dezvoltare

 • TAMOP-4.2.2-08/1-2008-0007 (2010-2012) – Természetes eredetű növényi hatóanyagok molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata és terápiás hasznosítása diabéteszes és hiperkoleszterinémiás kardiovaszkuláris kórképekben. (New Hungary Development Plan, Social Renewal Operational Programme & EU & European Union & the European Social Fund – Investigation of the molecular mechanisms of natural occurring compounds of plant origin and its therapeutic application in diabetic and hypercholesterinemic cardiovascular diseases). – PARTICIPANT
 • TAMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0007 (2008-2011) – A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás- fejlesztés- innovációoktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen (EU & European Social Fund – Improving the quality of higher education through the development of research-development- innovation-education at the University of Debrecen). – PARTICIPANT

Granturi / Burse obtinute

European Science Foundation – REMEDIC, Viena, Austria, Martie 2009 Veterinärmedizinische Universität Wien, Institut für Physiologie, Pathophysiologie und Biophysik „Experimental Animal Model of Myocardial Infarction”

Cursuri / Training-uri / Work-shop-uri

 • Increasing patient satisfaction, Radcliffe Learning (București, 2012)
 • Abilități de creștere a gradului de satisfacție a pacientului – pentru medici (București, 2012)
 • Abordarea globală în rejuvenarea facială, injectarea cu acid hialuronic, regenerarea cu celule autologe, terapie cu microace (București, 2014)
 • Curs de dermato-estetică (Iași, 2014)
 • Școala dermatologică – Primăvara Dermatologică Ieșeană (Iași, 2014)
 • Updates in the Management of Melanoma – European School of Oncology (București, 2014)
 • Curs de medicină estetică – AH injectabil la nivelul feței și gâtului (București, 2016)
 • Noțiuni practice de dermatoscopie (Iași, 2018)
 • Quanta Systems Training Academy – Lasere dermatologice – Q-Plus Series, Thunder / Duetto Series, 585, Youlaser MT (Viterbo, Italia, 2019)

Teza de doctorat

„Telocitele în medicina translațională a inimii”, UMF Carol Davila, București, 2012 (teza coordonata de Acad. Laurențiu M. Popescu, în urma căreia a fost acordat titlul de DOCTOR ÎN MEDICINĂ în baza Ordinului Ministerului Educației, Cercetării Tineretului si Sportului nr. 5743 / 12.09.2012)

Articole Indexate ISI

 • Manole CG, Marinescu BG, Marta D, Nicolescu MI. Areas of Cartilaginous and Osseous Metaplasia After Experimental Myocardial Infarction in Rats. Anat Rec (Hoboken). 2019 Jun; 302(6): 947-953. doi:10.1002/ar.24010.
 • Kang Y, Zhu Z, Zheng Y, Wan W, Manole CG✉, Zhang Q✉. Skin telocytes versus fibroblasts: two distinct dermal cell populations. J Cell Mol Med. 2015 Nov; 19(11): 2530-9.
 • Manole CG, Gherghiceanu M, Simionescu O. Telocyte dynamics in psoriasis. J Cell Mol Med. 2015 Jul; 19(7):1504-19.
 • Chen X, Zheng Y, Manole CG, Wang X, Wang Q. Telocytes in human oesophagus. J Cell Mol Med. 2013 Nov;17(11): 1506-12.
 • Qi G, Lin M, Xu M, Manole CG, Wang X, Zhu T. Telocytes in the human kidney cortex. J Cell Mol Med. 2012 Dec; 16(12): 3116-22.
 • Manole CG, Cismaşiu V, Gherghiceanu M, Popescu LM. Experimental acute myocardial infarction: telocytes involvement in neo-angiogenesis. J Cell Mol Med. 2011 Nov; 15(11): 2284-96.
 • Popescu LM, Gherghiceanu M, Suciu LC, Manole CG, Hinescu ME. Telocytes and putative stem cells in the lungs: electron microscopy, electron tomography and laser scanning microscopy. Cell Tissue Res. 2011 Sep;345(3): 391-403.
 • Zheng Y, Li H, Manole CG, Sun A, Ge J, Wang X. Telocytes in trachea and lungs. J Cell Mol Med. 2011 Oct;15(10): 2262-8.
 • Enciu AM, Nicolescu MI, Manole CG, Mureşanu DF, Popescu LM, Popescu BO. Neuroregeneration in neurodegenerative disorders. BMC Neurol. 2011 Jun 23;11:75.
 • Popescu LM, Manole E, Serboiu CS, Manole CG, Suciu LC, Gherghiceanu M, Popescu BO. Identification of telocytes in skeletal muscle interstitium: implication for muscle regeneration. J Cell Mol Med. 2011 Jun; 15(6):1379-92.
 • Gherghiceanu M, Manole CG, Popescu LM. Telocytes in endocardium: electron microscope evidence. J Cell Mol Med. 2010 Sep; 14(9): 2330-4.
 • Popescu LM, Manole CG, Gherghiceanu M, Ardelean A, Nicolescu MI, Hinescu ME, Kostin S. Telocytes in human epicardium. J Cell Mol Med. 2010 Aug; 14(8): 2085-93.
 • Suciu L, Popescu LM, Regalia T, Ardelean A, Manole CG. Epicardium: interstitial Cajal-like cells (ICLC) highlighted by immunofluorescence. J Cell Mol Med. 2009 Apr; 13(4):771-7.
 • Popescu LM, Gherghiceanu M, Manole CG, Faussone-Pellegrini MS. Cardiac renewing: interstitial Cajal-like cells nurse cardiomyocyte progenitors in epicardial stem cell niches. J Cell Mol Med. 2009 May; 13(5): 866-86.

Rezumate Indexate ISI

 • Immunohistochemical assessment of caveolin-1 and nestin in GISTs. S Enache, M Ceausu, M Mihai, F Vasilescu, F Andrei, D Terzea, D Arsene, G Butur, D Teletin, C Manole, ML Popescu, C Ardeleanu. XXVII International Congress of the International Academy of Pathology, October 12-17, 2008, Athens, Greece, Histopathology, 53 (Suppl. 1), 1–432
 • Telocytes: New Look at Cardiac Ultrastructure and Renewal/Repair L.M. Popescu, C.G. Manole, M.I. Nicolescu CARDIOLOGY; Volume: 117, Supplement: ; Pages: 28-28; Published: 2010
 • Telocytes – players of the pancreatic stromal puzzle M.I. Nicolescu, C.G. Manole, M. Gherghiceanu, M.E. Hinescu, L.M. Popescu EJC SUPPLEMENTS; Volume: 8; Issue: 5; Pages: 51-51; Meeting Abstract: 195; Published: 2010
 • Potential significance of telocytes in pulmonary diseases Y. Zheng, C.G. Manole, C. Bai, X.D. Wang RESPIROLOGY; Volume: 16; Special Issue: SI Supplement: 2; Pages: 28-28; Published: NOV 2011
 • Telocytes and stem cells in regenerative medicine M.I. Nicolescu, C.G. Manole FASEB JOURNAL; Volume: 27; Meeting Abstract: 752.4; Published: APR 2013

Lucrari in reviste de circulatie internationala indexate in alte baze de date

 • Ruxandra DRAGOI GALRINHO, Andrea Olivia CIOBANU, Roxana Cristina RIMBAS, Catalin Gabriel MANOLE,Bogdan MARINESCU, Dragoș VINEREANU. New Echocardiographic Protocol for the Assessment of Experimental Myocardial Infarction in Rats. Maedica. 2015; 10(13); 2: 85-90.
 • Ruxandra DRĂGOI GALRINHO, Cătălin Gabriel MANOLE, Dragoș VINEREANU. Telocytes – a hope for cardiac repair after myocardial infarction. Maedica (Buchar). 2016 Dec; 11(4): 325-329.

Capitole de carte

 • Manole CG, Dirțu RM. Genetica apariției cancerului. În: Sarcina și cancerele: de la diagnostic la tratamente. Simionescu AA, Median D Eds. ISBN: 978-973-39-0780-0. Editura Medicala, București, 2015, pp: 5-19.
 • Manole CG, Simionescu O. The Cutaneous Telocytes. Adv Exp Med Biol: Telocytes, connecting cells, 1st Ed.,Wang X. & Crețoiu D Eds., Springer, 2016; ISBN: 978-0-12-41612-5, pp.: 303-323.

Alte lucrari (selectie)

 • CG Manole, M. Gherghiceanu, M Popescu. Telocytes and stem cells in experimental myocardial infarction in rats. 4th Lugano Stem Cell Meeting – Cardiac Regeneration – Lugano, Elveția, 2014/06/23-24
 • RM Dîrțu, CG Manole. Infarctul miocardic experimental indus chirurgical pe șobolan de laborator. CNSTM 2013.
 • Catalin G. Manole, Ruxandra Drăgoi Galrinho, Gheorghița Isvoranu. Dinamica telocitelor in infarctul miocardic experimental la șobolani. AI 8-lea Simpozion National de Patologie. Medicina de Precizie: de la modele experimentale la biomarkeri. Cu participare internațională 19-21 noiembrie 2015. Volum de rezumate. ISBN: 978- 973-708-862-8
 • Catalin Gabriel Manole, Mihaela Gherghiceanu, Olga Simionescu. Telocytes (ultra)structural changes in psoriatic skin. Congres UMF București, 2016. Maedica (ISSN: 2501-6903). 2016; 11(Suppl); pp: 88-89.
 • Gheorghița Isvoranu, Mihaela Surcel, Bogdan G. Marinescu, Laurențiu I. Anghelache, Catalin G. Manole. Characterization of spleen NK cells in tumor bearing mice. Al V-lea Simpozion National ARSAL cu participare internațională in asociere cu Board of Management FELASA. Experimentare animala – Noi cerințe si perspective pentru cercetarea științifică din Romania. 10-11 Noiembrie 2016. Volum de rezumate: ISSN: 2066-2599, ISSN-L: 2066-2599.
 • Gheorghița Isvoranu, Mihaela Surcel, B. Marinescu, L. Anghelache, C. G. Manole. Caracteristici fenotipice ale celulelor NK la șoareci purtători de melanom. A 46-a Conferința Anuală de Imunologie. Volum de rezumate, ISBN 978-606-8003-50-4; pag. 61
 • Gheorghița Isvoranu, B. Marinescu, L. Anghelache, Mihaela Surcel, C. Ursaciuc, C.G. Manole, Gina Manda. Analiza populațiilor limfocitare la șoareci purtători de tumori. A 46-a Conferința Anuală de Imunologie. Volum de rezumate, ISBN 978-606-8003-50-4; pag. 46
 • Gheorghita Isvoranu, Mihaela Surcel, Bogdan G. Marinescu, Laurentiu I. Anghelache, Catalin G. Manole.Caracterizarea celulelor NK din splină la șoareci purtători de tumori. Al V-lea Simpozion National ARSAL cu participare internațională în asociere cu Board of Management FELASA – Experimentarea animală. Noi cerințe și perspective pentru cercetarea știintifică din România. Volum de rezumate, ISSN 2066-2599, ISSN-L 2066-2599; pag. 52-53
 • R Dragoi-Galrinho, CG Manole, V Cismasiu, B Marinescu, G Isvoranu, L Anghelache, LM Popescu, D Vinereanu.Evaluarea ecocardiografica a remodelarii si functiei cardiace in infarctul miocardic experimental dupa transplantul celular. 55-a editie a Congresului National de Cardiologie, Sinaia, 21-24 Septembrie, 2016. Revista Romana de Cardiologie.
 • Laurențiu I. Anghelache, Ruxandra Drăgoi-Galrinho, Gheorghița Isvoranu, Bogdan G. Marinescu, Cătălin G. Manole. Tehnica ecocardiografică pentru evaluarea infarctului miocardic experimental la șobolan de laborator. Al 9-lea Simpozion Național de Patologie – Institutul Național de Patologie „Victor Babeș” 129 de ani (1887 – 2016). Tradiție, continuitate, inovație. Volum de rezumate: p. 105