Conf. Univ. Dr. Maria Nitescu – Medic Primar

Conf.-Dr.-Maria-Nitescu

Conf. Univ. Dr. Maria Nitescu - Medic Primar

Specialitatea - Igiena Alimentatiei si Nutritie

Experienta Profesionala

1 octombrie 2017 → prez Sef de lucrari
Funcţia sau postul ocupat : Conferentiar

Activitate didactică
Activitate de predare cursuri și lucrări practice în specialitatea Igienă adresate studenților de anul III din cadrul Facultății de Medicină Generală.

Cursuri și lucrări practice adresate rezidenților din specialitățile igienă, epidemiologie, diabet, nutriție și boli metabolice.

Cursuri si lucrări practice de sanatate nutritionala comunitara adresate studenților din programul de master ,,CERCETĂRI ŞI INTERVENŢII OPERAŢIONALE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR MEDICO-SOCIALE ŞI AL SĂNĂTĂŢII PUBLICE″ coordonat de catedra de sănătate publică și management sanitar.

Cursuri de perfecționare postuniversitara.

Evaluare în cadrul comisiilor de examen (specialitate, primariat, ocupare de post, licență, dizertații master).

Activitate de cercetare:
Elaborarea și coordonarea unor proiecte și studii de cercetare sau participarea ca membru în echipa de cercetare.

Îndrumător științific pentru lucrările de licență ale studenților și pentru lucrările de dizertație ale masteranzilor.

Membru în comitetul de organizare a unor conferințe naționale, participarea la conferințe și congrese naționale și internaționale.

Elaborare de capitole și cărți de specialitate.

Publicarea de articole în reviste naționale și internaționale

Iunie 2010 → prezent
Funcţia sau postul ocupat: Medic primar igienă
Elaborarea dietelor specifice patologiei tratate la nivelul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” și supravegherea siguranței și calității alimentației furnizate pacienților.
Implementarea și verificarea respectării normelor de igienă privind alimentele și implementarea măsurilor și procedurilor privind siguranța alimentelor.
Consiliere nutrițională și elaborare planuri nutriționale pentru pacienți.
Președinte al Comisiei de Nutriție din Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”.
Președinte Comisia de Igienă din Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”.
Implementarea procedurilor și protocoalelor de igienă spitalicească și verificarea respectării normelor de igienă specifice unităților sanitare spitalicești.
Instruirea personalului medical și auxiliar în domeniul igienei spitalicești.
Alte sarcini în conformitate cu fișa postului.

20 aprilie 2009 – 20 aprilie 2010
Funcţia sau postul ocupat: Director Direcţia de Control în Sănătate Publică / Ministerul Sănătății
Coordonarea activităţii de control în sănătate publică la nivel naţional.
Participare în grupuri de lucru pentru elaborare acte normative în domeniul igienei spitalicești, igienei mediului, siguranței alimentului, calității apei potabile.

2005-2009
Funcţia sau postul ocupat: Director Adjunct Sănătate Publică / Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
Activităţi în cadrul Programelor naţionale de sănătate, subprogramul de monitorizare a factorilor de risc de mediu în relaţie cu sănătatea.
Coordonarea activităţii de supraveghere a stării de sănătate.
Activităţi în cadrul proiectelor de cercetare, coordonator al componentei de sănătate în Proiectul Life Air Aware, beneficiar Agenția Națională de Meteorologie și Hidrologie.

2000-2005
Funcţia sau postul ocupat: Medic primar igienă, șef birou avize – autorizații sanitare / Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
Coordonarea activității de avizare-autorizare sanitară la nivelul Municipiului București.
Reprezentantul Ministerului Sănătății în grupuri de lucru interministeriale pentru simplificarea birocrației în domeniul autorizării funcționării operatorilor economici.
Participare la cursuri internaționale în domeniul siguranței alimentului și legislației produselor cosmetice, în vederea pregătirii Romaniei pentru aderare la U.E.

1995-2000
Funcţia sau postul ocupat: Medic specialist igiena alimentației și nutriției, Compartimentul de Igiena alimentației, sect 3 și sect 2. / Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
Activitate de avizare-autorizare sanitară a unităților cu profil alimentar.
Activități în cadrul programelor de sănătate naționale și elaborare rapoarte de activitate necesare elaborării sintezelor naționale în domeniul alimentului.

1992-1995
Funcţia sau postul ocupat: Medic secundar igiena alimentației și nutriției / Institutul de Igienă și Sănătate Publică
Program de pregătire în igiena alimentației și igiena mediului

1991-1992
Funcţia sau postul ocupat: Medic stagiar / Spitalul Municipal Craiova
Stagii în obstetrică-ginecologie

Educatie si Formare

2011 – 2015
Rezident a doua specialitate Diabet, Nutriție, Boli Metabolice
Coordonator Prof. Dr. Gabriela Radulian

UMF Carol Davila București

2010-2013
Bursier postdoctoral UMF Carol Davila București – tema de cercetare „Variațiile hemoglobinei glicozilate – factor predictiv al sindromului metabolic la persoanele consumatoare de junk food”.

2007-2009
Master, specializarea Managementul Sănătății Publice și al Serviciilor de Sănătate
Atestat Managementul Serviciilor de Sănătate
UMF Carol Davila București

1998-2007
Doctor în Medicină
Teza cu titlul: ”Cercetări privind starea de nutriție în iod a populației Municipiului București”

UMF Carol Davila București

Examen medic primar – iunie 2000
1995-2000 – Medic specialist igiena alimentației și nutriției
1992-1995 – Program de secundariat, Medic specialist igiena alimentației și nutriției

UMF Carol Davila

1985-1991
Medic
Facultatea de Medicină Generală Craiova

1980-1984
Bacalaureat
Liceul Sanitar Craiova

Informații suplimentare

Alte cursuri (selecție)

 1. Diagnosticul, supravegherea și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, 20 octombrie 2016, Brașov.
 2. Infecțiile nosocomiale din multiple perspective medicală, jurnalistică și managerială, 18-20 septembrie 2014, Universitatea Transilvania Brașov.
 3. Educational LLL session (European Socity for Clinical Nutrition and Metabolism):
  • Nutrition support in diabetes and dyslipidemia
  • Nutritional assessment and techniques
  • Nutritional support in GI diseases
  • Nutritional support în liver and pancreatic diseases
  • Nutrition in pediatric patients

31 aug-3 sept 2015, Leipzig.

 1. International Practicum on Quality Improvement and Acreditation, 17-21 septembrie 2012, Seoul.
 2. El proceso de Acredditacion en la Comunidad Autonoma de Andalucia – Metodologia e Implementacion, 21-25 de Marzo 2011, Madrid.
 3. Formator formare profesională adulți, Training & Teaching Center, 2011.
 4. Programul de perfecționare privind evaluarea și re-evaluarea spitalelor în vederea acreditării, Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor (CONAS), 2013, 2010.
 5. Accesarea programelor comunitare, 19-20 iunie, București 2007.
 6. Curs de Managementul proiectelor 2007.
 7. Sistemul de management al siguranței alimentare. Principii și cerințe, 8-11 decembrie 2005, București.
 8. Sistemul HACCP. Principii și pași de implementare, aspecte fizice, chimice și microbiologice specifice produselor alimentare, 5-7 decembrie 2005, București.
 9. HACCP în industria băuturilor răcoritoare, 27-28 octombrie 2005, București.
 10. Novel food and GMO, 6 iunie 2003.
 11. Regulatory and quality infrastructure development for food safety and quality – Food Safety Authority Stockholm, 27 April-May 23, 2003.
 12. Legislația produselor Cosmetice – Bruselles 2002.
 13. Reglementări și recomandări UE și EA, privind introducerea sistemului HACCP în activitatea de supraveghere a condițiilor de igienă în sectorul alimentar – Curs susținut de Asociația de acreditare din România, 28-29 mai 2002, București.
 14. Cercetarea calității și protecția consumatorilor, mai 1998.

Membru în societăți profesionale și comisii consultative de specialitate

 1. Vicepreședinte Comisia Consultativă de Igienă a Ministerul Sănătății din 2013 (Ord. MS 398/2013… și Ord. MS 345/20 martie 2015).
 2. Membru Comisia Națională de diabet, nutriție, boli metabolice 2013-2014 (Ord. MS 398/2013).
 3. Membru Societatea Română de Microbiologie (2015 până în prezent).
 4. Membru Societatea Română de Epidemiologie.
 5. Membru Asociația Română de Sănătate Publică.
 6. Membru Asociația Europeană de Sănătate Publică.
 7. Membru Societatea Romană de Boli Infecțioase, HIV-SIDA.
 8. Membru Colegiul Medicilor din România (din 1995).

Membru în colective editoriale

 • Redactor sef adjunct al Revistei de Medicina Scolara si Universitara
 • Membru în colectivul editorial al revistei Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia, din ianuarie 2017, revistă indexată în baze de date internaționale (Pubmed).
 • Membru în colectivul editorial al Journal of Contemporary Clinical Practice (ISSN: 2457-7200), jurnal indexat în baze de date internaționale (InfoBase Index, Index Copernicus).

Lector invitat la conferințe/cursuri

 1. Formator la cursul ”Managementul bioriscului in bolile rare (Ebola)” 2019-2020, in cadrul proiectului „Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, cod SMS 108129.
 2. Curs de perfectionare cu tema„Infectii asociate asistentei medicale si igiena mainilor”, UMF Caol Davila, Departament Clinic 2, Disciplina Epidemiologie, 14-16 mai 2019
 3. Al Xlea Congres National de Medicina Scolara si Universitara, Cluj Napoca 5-7 aprilie 2019
 4. Congresul National de Medicina scolara si universitara, Bucuresti, 18-19 mai 2018
 5. A XI –a Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie, Sibiu 2018
 6. A zecea Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie , Bucuresti, 2-4 noiembrie 2017.
 7. A patra Conferinta Nationala cu participare Internationala de Nutritie si Dietetica cu tema „Obezitatea la copil-activitati, implicatii si perspective de preventie si tratament” Tg.Mures, 1-2 noiembrie 2017
 8. Sesiune de instruire a inspectorilor sanitari din cadrul DSP judetene, organizata de Ministerul Sanatatii cu tema „Igiena alimentelor si verificarea inregistrarilor HACCP in unitatile din aria de competenta a Ministerului Sanatatii”, Orastie, 24-27.10.2017.
 9. Workshop Supravegherea și controlul infecțiilor asociate îngrijirilor medicale și a rezistenței bacteriilor la antimicrobiene, 2 septembrie 2016, Pitești (lector invitat).
 10. Simpozionul Național ”De la fermă la furculiță – o singură sănătate. Infecțiile transmise prin alimente”, București, 25-26 iunie 2015.
 11. Wokshop național: Igiena în spitale și controlul infecțiilor, București 5 mai 2015.
 12. International Conference on Interdisciplinary Management of Diabetes Mellitus and its Complications-INTERDIAB 2015, Bucharest
 13. Prima Conferința Națională de igiena mâinilor ,,Save lives – Clean your hands”, București, 5 mai 2014.
 14. A IV–a Conferință Națională Sănătate prin Alimentație, 2014, București.
 15. Simpozion științific dedicat zilelor Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Prof. Dr. C. Paulescu,, 20 de ani de la infiintare”, București 2013
 16. A 4-a Conferință Managementul Dislipidemiilor, Obezității și al Sindromului Metabolic, 2013, București.
 17. Al 2-lea Congres Național de Boli Cronice Netransmisibile, 2013, București.
 18. A III-a Conferință Națională Sănătate prin Alimentație, 2013, București.
 19. A II-a Conferință Națională Sănătate prin Alimentație, 2012, Cluj–Napoca.
 20. Conferința Ordinului Asistenților Medicali, 2011 București
 21. A 3-a Conferință Managementul Dislipidemiilor și al Obezității, 2012, București.
 22. Conferința Națională Sănătate prin Alimentație, Editia I, 2011, București.
 23. Primul Congres Internațional ,, Sănătate -Alimentație-Bunăstare ” Brașov, 2011, Organizator UMF Carol Davila.
 24. Siguranța alimentului și sănătatea, 16 octombrie 2010, Ziua mondiala a alimentației sănătoase, București.

Lista proiectelor, studiilor de cercetare și proiectelor de formare profesională
Grant/proiect internaţional – director/responsabil

 1. 2015-2018, Proiect multicentric European IMOVE+ “Integrated Monitoring of Vaccines Effects in Europe: a platform to measure and compare effectiveness and impact of influenza and pneumococcal vaccines and vaccination strategies in the elderly”. Proiectul a fost câștigat prin competiţie internațională, este coordonat de EpiConcept Franţa și finanţat de European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No 634446. Aplicant pentru România este INC Cantacuzino. Bugetul total al proiectului național este de 294.000 Euro, din care INBI Matei Balș are alocat un buget de 75.000 Euro, responsabil pentru partenerul național – Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.Dr Matei Bals.
 2. 2005-2008, Proiectul European LIFE 05 ENV/RO/000106 AIRAWARE „Air pollution impact surveillance and warning system for urban environment – AIR AWARE” („Sistem de supraveghere și avertizare a impactului poluării aerului asupra mediului urban”). Proiectul a fost câștigat prin competiţie internațională. A fost coordonat de către Administrația Națională de Meteorologie RA (NMA) și finanţat de “European LIFE 05 Programme – grant agreement No ENV/RO/000106”.

Bugetul total al proiectului a fost de 1.113.477 Euro, din care ASP-MB a avut alocat un buget de 26.220 Euro, responsabil pentru partenerul național Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București.

Grant/proiect naţional – membru în echipa de cercetare

 1. 2008-2011, Studiu epidemiologic și experimental privind acțiunea poluanților organici persistenți (POP) pe creșterea, dezvoltarea, funcția și imunitatea tiroidiana și pe secreția estrogenică, proiect finanțat prin contractul de finanțare pentru execuție proiecte nr.32176/26.09.2008, Parteneriate în domeniile prioritare, membru în echipa de cercetare.

Studii clinice internaționale –investigator principal

 1. 2015-2018, studiile caz – control I-MOVE + “Estimarea eficacității vaccinului gripal sezonier la persoanele peste 65 de ani spitalizate în România pentru SARI“, finanţat de European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No 634446, investigator principal, buget studiu național 75.000 Euro.
 2. 2005-2008, Air pollution impact surveillance and warning system for urban environment, finanţat de “European LIFE 05 Programme – grant agreement No ENV/RO/000106”, bugetul național de 26.220 euro, investigator principal pentru obiectivele:
  • identificarea legăturii dintre poluarea aerului în București și starea de sănătate a populației și furnizarea operațională a informației prognostice legate de acest risc;
  • organizarea de activități cu scopul de instruire, de formare și educaționale, precum și activități pentru informarea și comunicarea către toți cei interesați asupra stadiului, evoluției și măsurilor de protecție a mediului.

Studii clinice internaționale-membru în echipa de cercetare

 1. Studiu clinic multicentric internațional de fază 1, dublu orb, randomizat, controlat cu placebo.

Cod studiu atribuit de ARENSIA E025615cJJ,

Cod atribuit de sponsor 56136379HPB1001, medic – membru în echipa de cercetare-avizare diete pacienți.

Activitate stiintifica 2018-2020

Lucrari stiintifice publicate in reviste cotate ISI

2018

 1. D Piţigoi, O Săndulescu, T Ionescu, B Niţescu, M Niţescu, A Streinu-CerceL, A Streinu-Cercel Assessment of knowledge, attitudes andperceptions regarding Ebola disease in healthcareworkers from a tertiary care hospital in Romania, public health 164 (2018) 7- 15 , https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.07.0020033-3506
 1. Anca Drăgănescu, Oana Săndulescu, Dragoş Florea, Ovidiu Vlaicu, Anca Streinu-Cercel, Dan Oţelea, Victoria Aramă, Monica Luminiţa Luminos, Adrian Streinu-Cercel, Maria Niţescu, Alina Ivanciuc, Rodica Bacruban, Daniela Piţigoi

The influenza season 2016/17 in Bucharest,Romania – surveillance data and clinicalcharacteristics of patients with influenza-likeillness admitted to a tertiary infectious diseases hospital,

https://doi.org/10.1016/j.bjid.2018.10.275

2019

 1. Otelea, M. R., Streinu-Cercel, A., Băicus, C., & Nitescu, M. (2019). The Adipokine Profile and the Cardiometabolic Risk in Non-Obese Young Adults. Balkan medical journal, 2019, 36(3), 155–161. https://doi.org/10.4274/balkanmedj.galenos.2018.2018.0789

Lucrari stiintifice publicate in reviste cotate CNCSIS-B

2020

 1. Carmen Preda, Teodora Manuc, Cristian Baicus, Maria Nitescu…..Mircea Manuc.

Diet as an environmental trigger in inflamatory bowel disease, a retrospective study in two European cohorts. Rev Esp Enferm Dig 2020: 112(6) 440-447

2019

 1. Pițigoi, D., Nițescu, M., Streinu-Cercel, A., Bacruban, R., Ivanciuc, A. E., Lazăr, M., Cherciu, C. M., Crăciun, M. D., Aramă, V., Streinu-Cercel, A., & Săndulescu, O. (2019). Characteristics of influenza in elderly patients with and without diabetes, hospitalized for severe acute respiratory infection in a tertiary care hospital from Bucharest Romania – a three-year prospective epidemiological surveillance study. Germs, 9(3), 142–147. https://doi.org/10.18683/germs.2019.1169
 2. Preda, C. M., Manuc, T., Istratescu, D., Louis, E., Baicus, C., Sandra, I., Diculescu, M., Reenaers, C., van Kemseke, C., Nitescu, M., Tieranu, C., Sandu, C. G., Oprea-Calin, G., Tugui, L., Viziru, S., Ciora, C. A., Gheorghe, L. S., & Manuc, M.

Environmental Factors in Romanian and Belgian Patients with Inflammatory Bowel Disease – a Retrospective Comparative Study. Maedica, 14(3), 233–239. https://doi.org/10.26574/maedica.2019.14.3.233

Rezumate ale lucrărilor prezentate la conferinţe de specialitate, publicate în reviste cotate ISI

2018

 1. Nitescu M, Pitigoi D, Furtunescu L.F, Otelea M. Balanced diet or personalized diet through genetic tests? European Journal of Obesity, 2018, 11 (suppl. 1),ISSN 1662-4025, 143, IF-2,25

Lucrari stiintifice comunicate la congrese/conferinte nationale si internationale 2018-2019

2018

 1. Balanced diet or personalized diet through genetic tests? Poster presentation Nitescu M., Pitigoi D2, Furtunescu L.F., Otelea M.

25th European Congress on Obesity (ECO2018), Vienna, Austria, May 23-26, 2018

 1. Alimentația în învâțământul preuniversitar – de la aspectele teoretice și reglementări, la aspecte practice- Conf.Dr.Maria Nitescu

Al IX-lea Congres Național de Medicină Școlară și Universitară, București 18-19 mai 2018

 1. Prevalence of malnutrition risk in the elderly population and associated factors

Maria Nitescu, Florentina Ligia Furtunescu, Georgeta Popovici, Dana Popescu-Spineni, Anca Maria Moldoveanu, Daniela Pitigoi

Congresul UMF Carol Davila, Editia a VI-a, 7-9 iunie 2018

 1. Influența substanțelor chimice din mediu asupra microbiotei intestinale umane și riscul asupra sănătății

Maria Nițescu, Anca Maria Moldoveanu, Raluca Cruceru, Mirela Nedelescu, Daniela Pițigoi, Alexandru Rafila ,

A XI a Conferință Națională de Microbiologie si Epidemiologie, 8-10 Noiembrie 2018, Sibiu

2019

 1. Farfuria sigură și sănătoasă-deziderat major în colectivitățile de copii și tineri

Conf.Dr. Maria NIȚESCU, As.univ.dr.Mirela NEDELESCU,

Congresul Național de Medicină Şcolară şi Universitară – ediția a X-a, 5-7 aprilie 2019, Cluj-Napoca

 1. Relația între circumferința abdominală și rezistența la insulină la populația tânără non-obeză

Maria Nițescu, Mirela Nedelescu, Marina Oțelea, A 6-a Conferință de Nutriție și Dietetică cu participare internațională: “Nutriția în relație cu sănătatea generală și orală – abordare interdisciplinară”9-11 Mai 2019, Târgu Mureș

 1. Diet and the health of gut microbiota-protection factors against Non-alcoholic fatty liver disease

Maria Nitescu, Marina-Ruxandra Otelea, Daniela Pitigoi , Catalin Apostolescu

A XV –a editie a Zilelor Stiintifice ale Institutului National de Boli Infectioase Prof Dr Matei Bals, 30 oct – 1 noiembrie 2019

 1. Alimentatia pacientului cu imunodeficienta dobandita

Conf.Dr. Maria NITESCU, Conf.Dr. OANA SĂNDULESCU, Asist.univ.Dr.MARINA OȚELEA, Asist.univ.Dr. MIRELA NEDELESCU, Medic rezident Dr. ADRIAN POENARU

A XV –a editie a Zilelor Stiintifice ale Institutului National de Boli Infectioase Prof Dr Matei Bals, 30 oct – 1 noiembrie 2019

Studii clinice naționale – investigator principal

 1. Studiul ”Variaţiile în nivelul hemoglobinei glicozilate – factor predictiv al sindromului metabolic la persoanele consumatoare de junk-food”, studiu pe care l-am desfășurat pe parcursul a 3 ani, în doua etape. Studiul a fost finanțat în cadrul proiectului POSDRU /89/ 1.5/S/ 64109 – „Sprijinirea cercetării prin formare de specialişti în cadrul programului de studii postdoctorale” , precum și de Fundația Matei Balș și Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, investigator principal, 2010-2013
 2. Studiul “Prevalența riscului de malnutriție la pacienții cu patologie infecțioasă” desfășurat în anul 2014, finanțat de Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, investigator principal (aviz comisie bioetică nr. 2771/06.06.2014), 2014

Proiecte educaționale și de formare continuă

 1. Atestat Medicina Calatorului 2019-lector curs siguranta alimentului si a apei potabile.
 2. Proiect „Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, cod SMS 108129, formator la cursul ”Managementul bioriscului in bolile rare (Ebola)” 3-6 iunie 2019- 2020
 3. Curs de educatie medicala continua cu tema „Masuri nonfarmacologice de prevenire a IAAM” organizat de OAMMR Bucuresti in 4 sesiuni intre 03.06 si 25.06.2019
 4. Curs postuniversitar organizat prin UMF Carol Davila, pentru medici epidemiologi și de alte specialități, Infecțiile nosocomiale și igiena mâinilor, 14-16 mai 2019, 15 credite EMC (membru și lector invitat).
 5. Curs postuniversitar organizat prin UMF Carol Davila, pentru medici epidemiologi și de alte specialități, Infecțiile nosocomiale și igiena mâinilor, 8-10 mai 2018, 15 credite EMC (membru și lector invitat).
 6. Curs postuniversitar organizat prin UMF Carol Davila, pentru medici epidemiologi și de alte specialități, Infecțiile nosocomiale și igiena mâinilor, 9-11 mai 2017, 15 credite EMC (membru și lector invitat).
 7. Curs postuniversitar organizat de UMF Carol Davila ”Curs de abordare holistică a complicațiilor cronice micro- și macrovasculare ale diabetului zaharat”. Coordonator științific Prof.Dr. Gabriela Radulian, București ( membru și lector invitat).
 8. Curs postuniversitar organizat de Societatea Română de Diabet Nutriție și Boli Metabolice ”Bolile cardiometabolice-ucigașii silențioși ai omenirii”. Directori curs: Prof.Dr. Maria Moța, Prof.Dr. Mihaela Dincă, Craiova 2012 ( membru și lector invitat).
 9. Proiect ” CAMPANIA DE PROMOVARE – PESCUIESTE SANATATE“, realizat cu sprijinul Fondului European pentru Pescuit – Programul Operational Pentru Pescuit 2007 – 2013, s-a desfășurat în intervalul 06.2014 – 29.08.2014, contract de finanțare nr. 35/10.06.2013 aferent cererii de finantare nr. RO 34 301111 01 14 0397, valoare totala proiect: 3.337.141,71- expert igiena alimentației și nutritiei – responsabil științific pentru redactarea textelor de promovare a consumului de pește și siguranța alimentului.
 10. Proiect POSDRU 2011-2012 – Program de formare profesionala continua PRO SOCIAL-

ID 83341- lector și colaborator elaborare manual de curs – responsabil de curs pentru modulele de igienă spitalicească și îngrijirea pacienților.

Proiecte și publicații rezultate

Proiect multicentric European IMOVE+ “Integrated Monitoring of Vaccines Effects in Europe: a platform to measure and compare effectiveness and impact of influenza and pneumococcal vaccines and vaccination strategies in the elderly”, 2015-2018. Grant agreement No 634446.

Lucrări publicate în extenso

 1. Kissling E, Rondy M, I-MOVE/I-MOVE+ study team ((Romania: E.Lupulescu, M.Lazar, CM Cherciu, C. Tecu, ME Mihai (National Institute of Research Cantacuzino), Nitescu (INBI Matei Bals, Bucharest), D. Leca (UMF Gr. Popa Iasi), E. Ceausu (UMF Carol Davila Bucharest, Infectious Diseases Hospital V. Babes, Bucharest). Early 2016/17 vaccine effectiveness estimates against influenza A(H3N2): I-MOVE multicentre case control studies at primary care and hospital levels in Europe. Euro Surveill. 2017;22(7):pii=30464. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.7.30464 ISI, IF 5,9 (8 citări ISI).
 2. Rondy M, Larrauri A, Casado I, Alfonsi V, Pitigoi D, Launay O, Syrjänen RK, Gefenaite G, Machado A, Vučina VV, Horváth JK, Paradowska-Stankiewicz I, Marbus SD, Gherasim A, Díaz-González JA, Rizzo C, Ivanciuc AE, Galtier F, Ikonen N, Mickiene A, Gomez V, Kurečić Filipović S, Ferenczi A, Korcinska MR, van Gageldonk-Lafeber R, I-MOVE+ hospital working group (Romania: E.Lupulescu, M.Lazar, CM Cherciu, C. Tecu, ME Mihai (National Institute of Research Cantacuzino), Nitescu (INBI Matei Bals, Bucharest), D. Leca (UMF Gr. Popa Iasi), E. Ceausu (UMF Carol Davila Bucharest, Infectious Diseases Hospital V. Babes, Bucharest, Valenciano M. 2015/16 seasonal vaccine effectiveness against hospitalisation with influenza A(H1N1)pdm09 and B among elderly people in Europe: results from the I-MOVE+ project. Euro Surveill. 2017;22(30):pii=30580. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.30.30580 ISI, IF 7,2.
 1. Marc Rondy, Odile Launay, Jesus Castilla, Simona Costanzo, Joan Puig-Barberà, Giedre Gefenaite, Amparo Larrauri, Caterina Rizzo, Daniela Pitigoi et all, InNHOVE/I-MOVE+working group (Romania: AE. Ivanciuc, E.Lupulescu, M.Lazar, CM Cherciu, C. Tecu, ME Mihai (NIR Cantacuzino, Bucharest), M. Nitescu (UMF Carol Davila Bucharest, INBI Matei Bals, Bucharest), D. Leca (UMF Gr. Popa Iasi, Infectious Diseases Hospital Sf. Parascheva, Iasi), E. Ceausu (UMF Carol Davila Bucharest, Infectious Diseases Hospital V. Babes, Bucharest);1 Alain Moren, Repeated seasonal influenza vaccination among elderly in Europe: Effects on laboratory confirmed hospitalised influenza, Vaccine 35 (2017) 4298–4306, ISI IF 3,235.

Lucrări publicate sub formă de rezumat

 1. Daniela Pițigoi, Alina Elena Ivanciuc, Mihaela Lazar, Teodora Ionescu, Carmen Maria Cherciu, Cristina Țecu, Maria Elena Mihai, Maria Nițescu, Rodica Bacruban, Delia Azamfire, Aura Dumitrescu, Elena Ianosik, Daniela Leca, Elena Duca, Andra Teodor, Codrina Bejan, Emanoil Ceaușu, Simin-Aysel Florescu, Corneliu Popescu, Grațiela Târdei, Codrina Juganariu, Emilia Lupulescu. Influenza 2015/2016 – clinical, epidemiological and virological characteristics of cases admitted in three infectious diseases hospitals. BMC Infectious Diseases 2016, 16(Suppl 4):602 DOI 10.1186/s12879-016-1877-4, pg. 66.

Proiectul European LIFE 05 ENV/RO/000106 AIRAWARE „Air pollution impact surveillance and warning system for urban environment – AIR AWARE” („Sistem de supraveghere și avertizare a impactului poluării aerului asupra mediului urban”), 2005-2008, grant agreement No ENV/RO/000106”.

Lucrări publicate in extenso

 1. Niculae Ion-Nedelcu, Maria Nițescu, Mihaela Caian, Rodica Bacruban, Emanoil Ceaușu. The effect of air pollution on the frequency of hospitalization for acute infections of inferior respiratory tract in the population of Bucharest. Bacteriology, Virology, Parasitology, Epidemiology Magazine No. 2, April-June, Vol. 53, 2008.

Lucrări publicate sub formă de rezumat

 1. M.Nițescu, M.Balaceanu, A.Neacsu. Proiectul LIFE-AIR AWARE. Volum de rezumate, Conferința Aerul şi aeroionii, Cluj Napoca 2007, (ISBN 978-973-693-238-0).
 2. M.Balaceanu, M.Nițescu, A.Chirica. Impactul poluării aerului asupra sănătăţii populației Municipiului Bucuresti, Volum de rezumate, Conferința Aerul şi aeroionii, Cluj Napoca 2007, (ISBN 978-973-693-238-0).

Lucrări comunicate la Conferințe Naționale

 1. M. Nițescu, M.Balaceanu, A.Neacsu. Proiectul LIFE-AIR AWARE. Conferința Aerul şi aeroionii, Cluj Napoca 2007
 2. M.Balaceanu, M.Nițescu, A.Chirica. Impactul poluării aerului asupra sănătăţii populației municipiului București, Conferința Aerul şi aeroionii, Cluj Napoca 2007.

Studiul clinic ”Variaţiile în nivelul hemoglobinei glicozilate – factor predictiv al sindromului metabolic la persoanele consumatoare de junk-food”, studiu pe care l-am desfășurat pe parcursul a 3 ani, în două etape. Studiul a fost finanțat în cadrul proiectului POSDRU /89/ 1.5/S/ 64109 și cofinanțat de Fundația Matei Balș și Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, investigator principal.

Lucrări publicate in extenso

 1. Nițescu M, Streinu-Cercel A, Tusaliu M, Pitigoi D, Otelea M. Correlation between the Waist Circumference, Diastolic Blood Pressure and Insulin Resistance in Non-Obese Young Adults. Acta Endo (Buc) 2016 12: 493-499 doi: 10.4183/aeb.2016.493. ISSN (print): 1841 – 0987 ISSN (online): 1843 – 066X, (IF 2016 – 0.058).
 2. Nițescu M, Streinu-Cercel A, Otelea M, Furtunescu FL. Physical Activity in relation to Risk Factors for the Metabolic Syndrome in a Group of Medical Students. AMT.2013 Ian;2(1):283-286. ISSN1453-1968 indexată BDI Index Copernicus și EBSCOhostTM. Cat B+.
 3. Maria Niţescu, Adrian Streinu-Cercel, Marina Oţelea, Florentina Ligia Furtunescu, Transversal analysis of junk food diet for a group of medical students and its association with metabolic syndrome, Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, No. 3, 2012.
 4. Nitescu M, Furtunescu FL, Otelea M, Rafila A. Streinu-Cercel A. Prevalence of metabolic syndrome parameters in a Romanian population of young adults. Rev Romana Med Lab. 2012 Sep;20(3):207-214. ISSN 2284-5623 (online), ISSN-L 1841-6624, 2012. All authors had equal contribution. Cotat ISI, Impact factor: 0.097

Lucrări publicate sub formă de rezumat

 1. Nițescu M, Furtunescu FL, Oțelea M, Streinu-Cercel A. Risk factors associated to metabolic syndrome in a young group of medical students from Romania –– Journal of diabetes, 2013, 5, 1(S):177-8. (ISI, ISSN 1753-0393).

Lucrări comunicate

 1. Marina Otelea , Adrian Streinu-Cercel , Mihai Tusaliu , Maria Nitescu. Metabolic risk factors evaluation in a young population with normal BMI. Academician Nicolae Cajal Symposium of the Romanian Academy of Medical Sciences, București, martie 2016.Comunicare orală.
 2. Maria Nițescu, Marina Oțelea, Adrian Streinu-Cercel. Dietary patterns in a group of medical students. Al 39-lea Congres al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Sibiu 2014.Comunicare orală.
 3. Maria Nițescu, Florentina Ligia Furtunescu, Marina Oțelea, Adrian Streinu-Cercel, A 3-a Conferință Managementul Dislipidemiilor și al Obezității, 2012, București. „Impactul alimentației nesănătoase asupra profilului lipidic la un lot de studenți mediciniști”. Comunicare orală.
 4. Nițescu M, Furtunescu FL, Oțelea M, Streinu-Cercel A. Risk factors associated to metabolic syndrome in a young group of medical students from Romania. The 5th International Congress on Prediabetes and Metabolic Syndrome, Viena, april 2013. Poster

Studiul “Prevalența riscului de malnutriție la pacienții cu patologie infecțioasă” desfășurat în anul 2014, finanțat de Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, investigator principal (aviz comisie bioetică nr. 2771/06.06.2014).

Lucrări publicate in extenso

 1. Maria Nițescu, Florentina Ligia Furtunescu, Daniela Pițigoi, Anca Streinu-Cercel, Oana Săndulescu, Marina-Ruxandra Oțelea, Adrian Streinu-Cercel. Screening for malnutrition risk at hospital admissionin patients with infectious diseases. Journal of Contemporary Clinical Practice septembrie 2017. Articol acceptat spre publicare în nr. 2, Vol. 3/sept. 2017 – vezi adeverință.

Lucrări publicate sub formă de rezumat

 1. Maria Nițescu, Adrian Streinu-Cercel, Daniela Pițigoi, Cristina Olariu, Anca Moldoveanu, Dana Mincă, Florentina Furtunescu. Malnutrition and associated factors in patients with infectious diseases. BMC Infectious Diseases 2014, 14 (Suppl 7):P43 (15 October 2014) (IF 2,56).

Lucrări comunicate

 1. Maria Nițescu, Adrian Streinu-Cercel, Daniela Pițigoi, Cristina Olariu, Anca Moldoveanu, Dana Mincă, Florentina Furtunescu. Malnutrition and associated factors in patients with infectious diseases, poster. Congresul Național cu participare internațională Zilele Științifice ale Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, 2014. Poster

Premii și alte elemente de recunoaștere

Am fost premiată cu 3 distincții, toate după ce am început cariera didactică universitară:

 1. Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, conferit de Președintele României, aprilie 2010, pentru contribuția deosebită în cercetare și practica medicală, precum și în semn de apreciere a activității meritorii desfășurate în cadrul sistemului sanitar.
 2. Diploma de excelență pentru Excelență în inovație în alimentație în cadrul Primului Congres Internațional ,, Sănătate -Alimentație-Bunăstare ”, Organizator UMF Carol Davila. Brașov, 2011 pentru lucrarea Prevalence of constitutional risk factors for metabolic syndrome in young Romanian adults.
 3. Premiul I secțiunea Poster pentru lucrarea ,, Knowledge, risk perception and atitudes of healthcare workers at the National Institute for Infectious Diseases „Prof.Dr. Matei Balș” regarding Ebola”. Daniela Pițigoi, Teodora Ionescu, Oana Săndulescu, Maria Nițescu, Bogdan Nițescu, Iulia Monica Mustață, Sorina Claudia Boldeanu, Florentina Furtunescu, Adrian Streinu-Cercel. The 12th Edition of The SCIENTIFIC Days OF The National Institute for Infectious Diseases „Prof.Dr. Matei Balș”, Bucharest, Nov 2016.