Asist. Univ. Dr. Alina Mariana Avram Medic Specialist

Asist. Univ. Dr. Alina Mariana Avram Medic Specialist

Asist. Univ. Dr. Alina Mariana Avram Medic Specialist

Specialitatea - Dermatologie

Experienta Profesionala

Octombrie 2020-prezent

 • Asistent universitar UMF „Carol Davila” Bucuresti
 • Catedra Dermatologie I, Spitalul Clinic Colentina
 • Activitate didactica de predare studenti anul VI

Ianuarie 2015 – prezent

 • Medic specialist specialitatea Dermato-venerologie Examen de specialitate sustinut in sesiunea octombie 2014

Ianuarie 2010- decembrie 2014

 • Medic rezident specialitatea Dermato-venerologie in cadrul Clinicii I Dermatologie a Spitalului Clinic Colentina

Formare teoretica si practica in dermatologie clinica, dermato-chirurgie, electrochirurgie , dermatoscopie. Activitate clinica medicala constand in ingrijiri medicale de specialitate pentru pacientii internati, consultatii si tratament de specialitate in ambulator sub indrumarea medicului coordonator.

Martie 2010 – Ianuarie 2011 / Activitate practica

Cabinet dermatologie

Eliberarea retelor in format electronic, inregistrarea digitala a patologiei, redactarea buletinelor de insotire a pieselor bioptice, etc

Educatie si formare

mai 2018

 • Diploma Doctor in Medicina / Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti

Iunie 2014 – octombrie 2015 (16 luni)

 • Bursa doctorala in cadrul proiectului „Cercetarea doctorala si postdoctorala prioritate a invatamantului superior romanesc (Doc-Postdoc)” POSDRU/159/1.5/S/137390

Activitate de cercetare in domeniul tumorilor cutanate, documentare, elaboborarea criteriilor de alcatuire a loturilor, constituirea loturilor, analiza si prelucrarea datelor clinice si paraclinice obtinute, diseminarea rezultatelor prin publicare si prin participare la manifestari stiintifice

octombrie 2012 – 2016

 • Doctorand cu frecventa, pe loc finantat de la bugetul de stat obtinut in urma examenului de admitere

Activitate de cercetare in domeniul tumorilor cutanate, in special melanomul cutanat, Tema tezei de doctorat: „Erori in diagnosticul si tratamentul melanomului in Romania”

2003 – 2009

 • Diploma doctor/medic in domeniul medicina Medicina generala / Facultatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti

1999 – 2003

 • Diploma de bacalaureat, profil real, specializarea matematica-informatica Profil matematica-fizica-informatica / Liceul teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Bucuresti

1991 – 1999

 • Scoala generala numarul 82, Bucuresti

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Curs de utilizare a calculatorului Microsoft Office, ianuarie-martie 2001

Cursuri postuniversitare

 • Curs „Dermatoscopie generala”, Clinica I dermatologie Spitalul Clinic Colentina, organizat de UMF „Carol Davila” Bucuresti, 1-15 martie 2011
 • „Actualitati in Managementul Bolii Venoase Cronice ”, Societatea Romana de Flebologie, Bucuresti, mai 2012
 • Curs „Imagistica moleculara” (imunoflorescenta, microscopie electronica), Institutul National „Victor Babes” Bucuresti, 6-12 februarie 2012
 • „Actualitati in crioterapia dermatologica”, Targu Mures, 18-19 mai 2012
 • Curs „Electroporation for Medicine: Basic Knowledge Applications and Technologies Course”, UMF „Carol Davila” , 25-27 octombrie 2012
 • Curs dermatoscopie: ”Dermoscopy: Getting closer to reality”, Spitalul Clinic Colentina, Bucuresti, 23-24 noiembrie 2012
 • „Scoala Dermato-Venerologica de Vara de la Bucuresti”, editia a III-a, 28-30 august 2014
 • Onychology Course 7th edition, CHU Saint Pierre, Brussels, Belgium, 19-20 september 2014
 • „Updates in the Management of Melanoma”, European School of Oncology, Bucuresti, 3-4 octombrie 2014
 • Al 6-lea Clinical Forum- insuficienta venoasa cronica, laser vascular, terapia PRP (Platelet- Rich Plasma), LC Rhea Medical, Bucuresti, 4-6 decembrie 2014
 • Curs peeling – „Reducing signs of ageing through chemical peeling procedures”, Biotrade Bulgaria LTD, Bucuresti, 26 februarie 2015
 • Nail Surgery Course, European Academy of Dermatology and Venereology, Brussels, Belgium, 13-14 martie 2015
 • 4th European School of Dermato-Oncology 2016 Course, Update on Cutaneous Oncology, Berlin, 28-30 ianuarie 2016
 • Forumul “Actualitati in dermatologie”, Bucuresti, 3 iunie 2016
 • Simpozionul National de Vara de Dermatologie cu participare internationala, Bucuresti , 26-28 august 2016
 • 5th European School of Dermato-Oncology 2017 Course, Update on Cutaneous Oncology, Berlin, 26-28 ianuarie 2017
 • Skin Cancer- Curs de dermatoscopie cu participare internationala, Bucuresti, 24-25 martie 2017
 • Simpozionul National de Vara de Dermatologie cu participare internationala, Bucuresti, 25-27 august 2017
 • Abordarea multidisciplinara in dermatologie, Bucuresti, 28 octombrie 2017 Notiuni practice de dermatoscopie, Iasi, aprilie 201
 • Atelier Tehnici chirurgicale in patologia unghiala, Bucuresti, iulie 2018 Workshop Dermatoscopie A-Z, Bucuresti, noiembrie 201
 • 7th European School of Dermato-Oncology 2019 Course, Update on Cutaneous Oncology, Berlin, 17-19 ianuarie 2019
 • SONO-DERM Dermatologic Ultrasound Course, Cluj, 23-24 februarie 2019 Workshop Dermatoscopie A-Z, Bucuresti, 17-18 mai 201
 • Curs Biosimilarele de la concepte de baza la tratamentul actual, webinar mai 2020

Prezentari stiintifice

 • „ Dermatoscopic differences between superficial spreading melanoma and nodular melanoma”-Prof Dr. Olga Simionescu, Alina Avram, Mariana Grigore, Congresul national de Dermatologie, Sinaia, noiembrie , 2011
 • „The conservative treatment of cutaneous and mucosal carcinomas”-Prof. Dr. Olga Simionescu, Mariana Grigore, Alina Avram, Congresul National de Dermatologie, Sinaia, noiembrie 2011
 • “Erori in diagnosticul si tratamentul melanomului in Romania”- Alina Avram, Prof. Dr. Olga Smionescu, Prof. Dr. Mariana Costache- Conferinta Nationala de Medicina de Familie, Bucuresti, 25-28 martie 2015
 • “Complicatiile dermatologice ale bolilor dismetabolice”- Alina Avram – Simpozion “Complicatii in bolile dismetabolice”, Campina, 16 decembrie 2016

Articole publicate

Articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulaţie internaţională

 1. Olga Simionescu, Andreas Blum, Mariana Grigore, Mariana Costache, Alina Avram, Alessandro Testori – Learning from mistakes: errors in approaches to melanoma and the urgent need for updated national guidelines, International Journal of Dermatology, volume 55, issue 9, pages 970-976, 2016; DOI: 10.1111/ijd.13165, Epub 2015 Dec 29. Impact Factor: 1.56, ISI Journal Citation Reports/Ranking: 2016: 38/63 (Dermatology), Online ISSN: 1365-4632 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.13165/full

Articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulaţie naţională

 1. Alina Mariana Avram– Surgical treatment of cutaneous melanoma- to do and not to do, Acta Medica Transilvanica, volum 21, număr 2, 2016, CNCSIS indicativ: B+, indexată în baze de date internaţionale: Index Copernicus, EBSCO, Ulrich’s, Open J-Gate, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Genamics. http://www.amtsibiu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2877:surgic al-treatment-of-cutaneous-melanoma-to-do-and-not-to-do&catid=51:nr-2-2016
 2. Alina Mariana Avram; Olga Dana Simionescu; Mariana Costache; Mariana Grigore- Improving Melanoma Path Reports: the Importance of Histopathological Parameters in Diagnosis of Cutaneous Melanoma, Maedica- a Journal of Clinical Medicine, volume 10, number 3, 2015, ISSN: 1841-9038, e-ISSN: 2069-6116, ISSN- L: 1841-9038, CNCSIS Code: 751 | CNCSIS indicativ: B+ http://www.maedica.ro/improving-melanoma-path-reports-the-importance-of- histopathological-parameters-in-diagnosis-of-cutaneous-melanoma/
 3. Alina Mariana Avram, Veronica Dinu, Lavinia Clonţia – Compararea ghidului naţional de diagnostic şi tratament al melanomului cu ghidurile internaţionale. Ce lipseşte?, Revista Medicală Română, volumul LXII, numarul 2, paginile 143-149, 2015, ISSN: 1220-5478, eISSN: 2069-606X, ISSN-L: 1220-5478, Cod CNCS: 769, Creditare CNCS: categoria B+ http://rmj.com.ro/compararea-ghidului-national-de- diagnostic-si-tratament-al-melanomului-cu-ghidurile-internationale-ce-lipseste/
 4. Grigore Mariana, Avram Alina– Iris Colour Classification Scales – Then And Now, Romanian Journal of Ophthalmology, Volume 59, Issue 1, January-March pp: 29-33

Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant

Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc). Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390. Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni! Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post- doctorale în sprijinul cercetării